СРБИНОВИЌ, Младен

СРБИНОВИЌ, Младен (с. Сушица, Гостиварско, 29. Ⅺ 1925 – Бел-град, 2009) – академски сликар, редовен член на САНУ и член на МАНУ надвор од работниот состав (26. Ⅵ 1997). Кога имал пет години, неговото семејство се преселило во Белград (1930). Бил учесник во Младен Србиновиќ М. Србиновиќ: Богородица со Христос, мозаик (1992)