СПАНАЌ

СПАНАЌ (Спинациа олерацеа Л.) – едногодишно растение. Потекнува од азиските предели. Во Европа и на Балканот е пренесен во ⅩⅠⅠ в. Се одгледува заради листовите, кои се богати со минерални материи, посебно со железо. Се консумираат готвени Спанаќ и преработени. Студоотпорно растение, се одгледува нае-сен, в зима и рано напролет со директна сеидба. Застапен е на мали површини. Д. Ј.