СОФА ДОГОВОР

СОФА ДОГОВОР – договор склучен помеѓу Република Македонијаи договорните страни на Северноатланскиот сојуз за уредување на статусот на нивните сили на територијата на РМ, со кој Република Македонијастанува членка на Партнерството за мир. Се засновува врз Северноатланската спо