СОЛУНСКИ, Коце

СОЛУНСКИ, Коце (Прилеп, 30. Ⅲ 1922 – Скопје, 3. Ⅴ 2006) – прозаист и поет. Учесник во НОБ. Завршил Филозофски факултет во Скопје. Вршел разни општествени функции. Бил претседател на ДПМ. Коце Солунски БИБ.: Трагите не се завеани, роман, 1960; Втората македонска, повест, 1963; Мирче Ацев, романизирана биографија, 1968; Божана, радио-драма, 1970; Факелот драма, 1971; Кузман, романизирана биографија, 1973; Трагите се завеваат, роман, 1983; Михајло Апостолски, раманизирана биографија, 1993; Искри, поезија, 1998; Незаборав, поезија, 1998. П. Гил. СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТИ