СНЕЖНИК

СНЕЖНИК – народно именување на дванаесеттиот месец во годината – Декември. С. Мл. СОБРАНИЕ ВО АМФИПОЛ