СМАЌОСКИ, Бошко

СМАЌОСКИ, Бошко (с. Модрич, Дебарско, 18. Ⅸ 1938 – Скопје, 1998) – поет, раскажувач, романсиер, драмски автор, писател за деца, новинар. Автор што привлекува внимание со жанровска разновидност и еруптивна творечка енергија. БИБ.: Мајски ѕвончиња, 1959; Додека роси, 1962; Распродажба на остатоците од пролетта, 1963; Усвојување на дневниот ред; Всушност с“ е убава балада, 1968; Влегување во Охрид, 1972; Песни од Модрич, 1977; Таа и татковината, 1983; Облека на душата, 1986; Низ Зеленово, низ Руменово, 1986; Лето господово, лето ѓаволово, 1998 и др. Г. Т. Живоинов смил