СЛОВЕНСКОМАКЕДОНСКА КНИЖЕВНА ДРУЖИНА во Софија

СЛОВЕНСКОМАКЕДОНСКА КНИЖЕВНА ДРУЖИНА во Софија – првата позната македонска книжевна асоцијација, основана во 1888 г. од емигранти Македонци, под претседателство на Ѓорѓија М. Пулевски, која, според сведочењето на Д. Чуповски, имала цел „да ја прероди народната македонска литература“. Растурена била од бугарската влада, а „многу нејзини членови биле изгонети од Кнежевството“. ИЗВ.: Управда, К‹мÍ бÎла Болгария для Македонии, МГ, И, 5, 5. Ⅸ 1913, 77. Бл. Р.