СЛИВА

СЛИВА (Прунус доместица Л.) – до 1975 г. по бројот на стеблата беше водечка култура, а на второ место беше јаболкото. Сега е обратно. Во 2005 г. се регистрирани 1,3 милиони Црни сливи родни стебла и производство од 25,3 илјади т. Најмногу се користи за домашна преработка во ракија и др., помалку за јадење и за индустриски преработки. Б. Р.