СЛЕЈАНСКА-СТОЈАНОСКА, Стела

СЛЕЈАНСКА-СТОЈАНОСКА, Стела (Штип, 12. ⅩⅠⅠ 1944) – пијанист. Дипломирала на Редовната музичка школа во Париз (Ж. Бланкар, Т. де Бруноф, 1967). Магистрирала во истата институција (Т. де Бруноф, 1969). Концертирала во Република Македонијаи во повеќе европски земји. Сн. Ч.-Ан.