СКОПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА на МПЦ

СКОПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА на МПЦ (1944 – ) – прв архијереј бил Архиепископот Охридски и Македонски Доситеј (1958–1981), а потоа архиепископите Ангелариј (1981–1986), Гаврил (1986–1993), Михаил (1993– 1999) и Стефан (од 1999). Скопската епархија има над 150 храмови и 20 маСедиштето на Скопската епархија и Соборниот храм „Св. Климент Охридски“ во Скопје настири. Најпознати манастири се: „Св. Пантелејмон“ во Нерези, „Св. Андреј“ и „Св. Богородица“ на Матка, „Св. Никола“ – шишево, „Св. Димитриј“ – Сушица, „Св. Јо-ван“ – Капиштец, „Св. Трифун“ – Говрлево, „Св. Никита“ – Бањани, „Св. Илија“ – Мирковци, „Св. Богородица“ – Побожје, „Св. Никола“ – Љубанци, „Св. Ѓорѓи“ – Кучково и др. Епархијата има 700.000 верници, 70 свештенослужители и 20 монаси и монахињи. ЛИТ.: Ратомир Грозданоски, Стефан Архиепископ Охридски и Македонски, Скопје, 2000. Рат. Гр. СКОПСКА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА