СИРОПУСНА НЕДЕЛ

СИРОПУСНА НЕДЕЛ – именување на седмицата една недела по Месопусната недела. Овој празник се вика и Велики или Сирни ПокладиПрочка. Тогаш последен пат се мрси и се јадат млечни производи пред Велигденскиот пост. М. Кит. Канал за одводнување во Скопско Поле