СИПКИ

СИПКИ (Паридае, Аегитхалидае, Ти-Главен малидае, Ремизидае) – фамилии мали збирен индекс 19,0 20,7 21,0 22,3 22,7 30,2 30,2 29,6 птици од подре-Индекс на длабочина дот птици-пејачна сиромаштијата 4,6 5,1 5,7 6,0 5,4 9,3 9,4 9,4 ки (Осцинес), кои Извор: Државен завод за статистика, 2005 г. минимално прифатливиот начин на живеење во земјата во која живеат. Проблемот на сиромаштијата во основата е поврзан со четири теоретски концепти: концептот на доходовна (монетарна) сиромаштија; концептот на основни потреби; концептот на способности и концептот на човеков развој. Најчеста примена во практиката Кон крајот на 2000 г., Република Македонијасклучи аранжман со ММФ, кој претставуваше комбинација од два вида заеми: ЕФФ (Еџтендед Фунд Фацилитѕ) и ПРГФ (Повертѕ Редуцтион анд Гроњтх Фацилитѕ), кои во вкупниот аранжман учествуваа со 70% и 30%, респективно. Како корисник на кредит од ММФ под ПРГФ услови и кредитна линија од Светската банка под ИДА услови, Македонија беше обврзана да подготви Национална стратегија за намалување на сиромаштијата. Но, заради воената криза од 2001 г., Владата не успеа да ги исполни зацртаните таргети поставени во аранжманот, така што во ноември 2001 г. тој беше прекинат, а Македонија веќе не беше обврзана да ја презентира Стратегијата пред бордовите на ММФ и на Светската банка. И покрај тоа, 2002 г., без разлика на неговиот статус и наслов, пред домашната јавност беше презентиран документот „Национална стратегија за намалување на сиромаштијата во Република Македонија“. ЛИТ.: М. Раваллион, Повертѕ – Цонцептс анд Меасурес, Девелопмент Ресеарцх Гроуп, Тхе Њорлд Банк, Њасхингтон Д.Ц., 2000; Е. Тхорбецке, Цонцептуал анд Меасуремент Иссуес ин Повертѕ Аналѕсис, ЊИДЕР Дисцуссион Папер Но. 2004/04. Хелсинки: УНУ-ЊИДЕР, 2004. Д. Е.