СИНАГОГА ЕЛ КАЛ МУЕВО ДЕ АБАШО

СИНАГОГА ЕЛ КАЛ МУЕВО ДЕ АБАШО (Скопје, крајот на ⅩⅠⅩ в.) – еврејски храм. Се наоѓала на местото на синагогата „Бет Јаков“ во средината на Еврејското маало. ЛИТ.: Зени Лебл, Плима и слом из историје Јевреја Вардарске Македоније, Горнји Милановац, 1990. Ј. Нам.