СИМЈАНОВСКИ, Стојмир

СИМЈАНОВСКИ, Стојмир (Иванчишта, Кичевско, 13. Ⅷ 1937) – раскажувач, романсиер, драмски писател, фељтонист. Завршил Филолошки факултет во Скопје. БИБ.: Чесно дрво, раскази, 1973; Црвени утра, роман, 1975; Синови на горите, роман, 1976; Белата голгота, роман, 1981; Весниното писмо, роман, 1983; Фаќачи на вампири, раскази, 1985; Двојната Ева, роман, 1990; Лицето на самовилата, роман, 1991; Вратата на сонот, роман, 1992; Евангелието на трите самовили, роман, 1994; Самовилски извори, драми, 1999; Мит за сите времиња, научна фантастика, 2001. ЛИТ.: М. Друговац: Историја на македонската книжевност, 20 век, 1990 год. П. Гил. Ангел Симов