СИМЈАНОВСКИ, Аљоша

СИМЈАНОВСКИ, Аљоша (Скопје, 25. Ⅷ 1951) – режисер и публицист. По дипломирањето на Универзитетот во Скопје (1978) се вработува во Македонската радио-телевизија. Уредник на Забавната, Документарната и Контактно-рекреативната програма. Режирал над 1.500 емисии, од кои позначајни се: ТВ играниот филм „Пикасо“ идокументарните филмови: „Сестри“, „Мојата љубов Чарли Паркер“, „Било некогаш на ридестиот Балкан“, „Отспротива на хроматскиот универзум“ и др. Ј. Ф. Стојмир Симјановски