СИЛЈАНОВ-ПИПЕРКАТА, Јордан

СИЛЈАНОВ-ПИПЕРКАТА, Јордан (с. Козица, Кичевско, 23. Ⅵ 1870 – с. Цер, Демирхисарско, 10. Ⅷ 1903) – демирхисарски војвода на ТМОРО. Од 1897 г. влегол во четата на војводата Д. Тасев. На печалба во Бугарија заминал во летото на 1900 г. Со Ѓ. Наумов-Пљакот се враќаат во Македонија и дејствуваат илегално. Влегол во четата на Н. Русински (1901), станал демирхисарски војвода (од 15. Ⅷ 1901), учествувал на Смилевскиот конгрес и во Илинденското востание. Опеан во народните песни. ЛИТ.: З. Ѓоршоски, Јордан Пиперката, Скопје, 1972; А. Трајановски, Илинденското востание – Јордан Пиперката, Скопје, 2006. Ал. Тр. Гордана Силјановска-Давкова