СЕЧКО

СЕЧКО – народно именување на вториот месец во годината -февруари. С. Мл.