СЕРАФИМОВА-ТЕОДОСИЕВСКА, Симка Миланова

СЕРАФИМОВА-ТЕОДОСИЕВСКА, Симка Миланова (Тетово, 19. ⅩⅠⅠ 1923) – спец. по ортодонција, вонреден проф. на Ст. ф. во Скопје. Хабилитирала во 1974 г. Била раководител на Клиниката Симка Серафимова-Теодосиевска по ортодонција. Автор е на 74 стручно-научни трудови. Е. М. Александар Серафимовски СЕРАФИМОВСКИ, Александар