СЕНОКОСЦИ

СЕНОКОСЦИ – ЛАЖНИ ПАЈА
ЦИ (Опилионес – Пхалангида) – членконоги што личат на пајаци. Од нив се разликуваат по силно из

должените нозе, кои во опасност можат да ги отфрлат. Отфрлените
Сенокосец нозе прават
движења слични на косење, по што го до-биле името сенокосци. Се хранат со изумрени инсекти и со полжа
ви. Распространети се во тропски и умерени предели. Овој ред во Македонија е застапен со 40 таксони (38 видови и 2 подвида), од кои 19 се ендемични.
ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991; Група автори, Цоунтрѕ Стадѕ фор биодиверситѕ оф тхе Републиц оф Мацедониа (фирст натионал репорт), Скопје, 2003. В. Т. К. – М. Кр.