СЕЛАНИКЛИ, Тефик

СЕЛАНИКЛИ, Тефик (Солун, 1860 – Виена, 1910, погребан во Солун) – познат османлиски историчар и книжевник. Пишувал раскази, романи, статии, преведувал од француски јазик, предавал историја. Напишал неколку историски дела за османлиската историја и повеќе романи. Ј. Јан. Селевк И Никатор