СВЕТИ ПОКРОВ НА БОГОРОДИЦА

„СВЕТИ ПОКРОВ НА БОГОРОДИЦА“ – манастирска црква во Ново Село (Штип). Не е познато кога била изградена. Несомнено потекнува од средниот век. Во текот на нејзиното постоење била женски манастир. Позната е под името Бабите. ЛИТ.: К. Балабанов, Постојана галерија на икони во црквата „Успение на св. Богородица“ во Ново СелоШтип, Штип, 1972. К. Б. Фреска: „Св. Прохор Пчињски“, Лесново (ⅩⅣ в.) СВЕТИ ПРОХОР ПЧИЊСКИ