СВЕТИ НИКОЛА АРБАНАШКИ

СВЕТИ НИКОЛА АРБАНАШКИ“ – остатоци на источниот апсидален дел од црквата се наоѓаат во дворното место на семејството Чобановци, во горниот дел на Варош. С. Ц. „