СВЕТИВРАЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД ЈАНЕ САНДАНСКИ

СВЕТИВРАЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ (м. Курилото, 15. Ⅵ – 9. Ⅸ 1944) – оружена единица на НОД во Пиринскиот дел на Македонија. Одредот бил формиран од партизани од Алиботушката партизанска чета и партизани од Светиврачко и од Мелничко, со командант Стојчо Георгиев, политички комесар Борис Цветков. Содејствувал со Петричкиот партизански одред „Андон Попов“ и партизаните од Егејскиот дел на Македонија во состав на ЕЛАС. ЛИТ.: Кирил Николов Хаджиев, МÍртвите не вÍзкрÍсват. Спомени, София, 1994; Георги Т. Мадолев, ВÍорÍжената борба в Пиринския краŸ 1941–1944, София, 1966. В. Јот. Владимир Светиев