СВЕТА ПЕТКА

СВЕТА ПЕТКА“ – еднокорабна гробишна црква (ⅩⅤⅠⅠ в.) во с. Жван, северозападно од Демир Хисар, со доградби и интервенции од ⅩⅠⅩ в. Во сликаната програма внимание привлекува групата Деисис со Христос Цар, во придружба на св. Марина, која е насликана веднаш до Богородица и допојасјето на св. Ахил Лариски во олтарот. Во сликарството преовладува линеаризам и згаснат колорит. ЛИТ.: Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот од ⅩⅤⅠ и ⅩⅤⅠⅠ век во Демирхисарско, Прилеп, 2003, 56–58. М. М.