СВЕТА БОГОРОДИЦА ЧЕЛНИЦА

СВЕТА БОГОРОДИЦА ЧЕЛНИЦА“ – охридска црква во непосредна близина на „Св. Никола“ и старата средновековна челна порта, по што и самата енорија го добила својот назив. Изградена е или темелно обновена во средината на ⅩⅣ век, со необична архитектонска конструкција и концепција. Живописот е настанат по 1380 г. и од него се видливи само мали фрагменти на литургиски компо-Воислав Ј. ™ури¢, Византијске фреске у Југославији, Београд, 1974, 74; Цветан Грозданов, Охридското ѕидно сликарство од ⅩⅣ век, Охрид, 1980, 155. С. Ц.