САРАФИСТИ

САРАФИСТИ – приврзаници на Борис Сарафов од ВМК и од ТМОРО, личности што ги обединувале заедничките симпатии кон неговата личност и дејност. ЛИТ.: Хр. Силянов, Освободителните борби на Македония, 1, София, 1933; Ⅱ, София, 1943. В. Ѓ. Борис Сарафов