САМОИЛОВСКИ, Мишо

САМОИЛОВСКИ, Мишо (Скопје, 30. Ⅸ 1931) – еден од филмските сниматели-доајени во Македонија. Се вработува во продуцентската куќа „Вардар филм“ (1948), каде што останува с“ до пензиоМишо Самоиловски нирањето (1992). Работел на стотина документарни и на 25 играни филмови (во десет бил директор на фотографијата). Иг. Ст. Селото Самоков