САЛИУ, шабан

САЛИУ, шабан (Гостивар, 6. И 1961) – политичар. Го завршил Правниот факултет во Скопје (1990). Работел во Судот за здружен суд во Скопје (1988) и во Основниот суд во Гостивар (1991– 1992), а потоа адвокат (1994) Бил генерален секретар на ПЦЕР и претседател на огранокот во Гостивар (1990–1995), потпретседател на Сојузот на Ромите на Македонија и претседател на партијата Демократски сили на Ромите (2005). Пратеник во Сбранието на Република Македонија(2006– 2008). Директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Р.