САЛАТА

САЛАТА (Лацтуца сатива Л.) – едногодишно растение од фам. Астерацеае. Во светот и кај нас се одгледува на ограничени површини. Во исхраната се користат листовите како салата. Кај нас во производството се застапени главно три вариетети: лисна салата (вар. ацепхала), главеста салата (вар. цапитата) и Салата марула (вар. романа). Релативно е студоотпорна и се одгледува напролет за рано производство и во заштитени простори. Д. Ј. Сервет Салиу