САГИЈА

САГИЈА – женска горна облека, изработена од волнено, четворно ткаено платно. Тоа е еден вид саСагија, мариовска женска горна облека ја, составен дел на мариовската невестинска носија. На пазувите е орнамнетирана со мотивите тулипани, по рабовите (на рамената, бочниците и долу по работ) е поткитена со алов кис, додека од страните е украсена со алов и црн кис. Ј. Р.-П.