РУТА, ГРАДИНАРСКА

РУТА, ГРАДИНАРСКА (Рута гравеоленс Л.) – многугодишно градинарско-зачинско растение. По-Градинарска рута текнува од средоземноморските предели. Се одгледува заради листовите, за подготовка на супи и во рибната конзервна индустрија. Растението пораснува 40–60 цм. Листовите се богати со минерални материи и особено со етерични масла. Д. Ј. Даница Ручигај