РОМЕВ, Пецо

РОМЕВ, Пецо (Горничево, Леринско, ? – Грамос, 1949) – деец на македонското ослободително и на грчкото антифашистичко движење од 1943 г. Во Граѓанската војна во Грција бил командир на вод, на чета и на баталјон. Како мајор на ДАГ загинал во борбите на Грамос. ЛИТ.: Р. Кирјазовски, Македонски национални институции во Егејскиот дел на Македонија (1941–1961), Скопје, 1987. Ст. Кис.