РИНИЈА ШКИПТАРЕ

„РИНИЈА ШКИПТАРЕ“ – Албанска фашистичка организација (1943–1944), формирана по капитулацијата на Италија од расформираната Албанска фашистичка партија. Ја формирале Германците за борба против единиците на Македонската војска за одржување на „Голема Албанија“. Соработувала со балистите. Била расформирана во ноември 1944 г. ЛИТ.: Ѓорѓи Малковски, Балисти, Скопје, 2002. Ѓ. Малк. Во Рилскиот манастир се одржа еден од најзначајните конгреси на ТМОРО (1905)