РАФАИЛ

РАФАИЛ – охридски архиепископ (8. Ⅵ 1699 – ок. 1702), со фанариотска определба. Претходно бил херсонски епископ. Спомнат е како пастироначалник (1699), а самиот се нарекувал и патријарх. Како странец, не бил прифатен од верниците и бил принудно сменет од архиепископот Герман. ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архиепископиџ, т. 2. От падането $ под турците до нејното униÈожение (1394–1767), София, 1931; Јован Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник“ на Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, кн. 8, Скопје, 2002, 75. С. Мл. Ристо Владов Рафајловски РАФАЈЛОВСКИ, Ристо Владов