РАМОНДА, НАТАЛИЕВА

РАМОНДА, НАТАЛИЕВА (Рамонда Натхалиае Панциц & Петровиц) – терцијарен флористички реликт од тропската фамилија Геснериацеае. Се развива во клисурите на реката Вардар и притоките (Треска, Пчиња, Тополка, Бабуна, Црна Река), што припаѓаат на егејскиот слив, како и на планините Скопска Црна Гора, Јакупица, Ниџе, Добра Вода и други. Се наоѓа на светската црвена листа на загрозени растенија (ИУЦН 1997 Ред Лист оф Тхреатенед Плантс). Вл. М.