РАКОВИ, ВЕСЛОНОГИ

РАКОВИ, ВЕСЛОНОГИ (Цопепода) – планктонски ракчиња. Група ситни организми; ги населуваат морските и копнените води; голем број се паразити. Познати се околу 7.000 веслоноги раската секција на ИЕЕЕ. Тој е ав-кови. Во Македонија се регистрирани 140 таксони (136 видови и 4 подвидови), од кои 16 таксони се ендемични. Поткласата веслоноги ракови е претставена со 3 реда: циклопоидни ракчиња (Цѕцлопоида), во Македонија застапени со 60 таксони (57 видови и 3 подвида), од кои 10 се ендемични; харпактикоидни ракчиња (Харпацтицоида), во Македонија претставени со 50 таксони (49 видови и 1 подвид) од кои, 6 се ендемични; и каланоидни ракчиња (Цаланоида), претставени во Македонија со 30 видови. ЛИТ.: Огнјанка Поповска-Станковиц, А цонтрибутион то а беттер кноњледге оф тхе Мицрофауна (Ротаториа, Цопепода анд Цладоцера) оф Стенје Марсх, Фолиа балц., Инст. Писц., Скопје, 1971, 3(1): 1–8; Трајан Петковски, Цаланоида (Црустацеа: Цопепода). Фауна на Македонија, Мус. Мац. Сци. Нат., Скопје, 1983; Трајан Петковски, Тњо нењ Цопепод специес (Црустацеа: Цопепода) фром тхе Охрид Лаке, Анналес Лимнол, 1997, 33: 245–253; Група автори, Цоунтрѕ Студѕ фор биодиверситѕ оф тхе Републиц оф Мацедониа (фирст натионал репорт), Скопје, 2003. В. Т. К. – М. Кр.