РАЗМИСЛУВАЊЕ

„РАЗМИСЛУВАЊЕ“ – симфониска поема. М: Б. Ивановски. Прво изведување: Скопје, 1954. Др. О.