РАЗЛИЧНИК, ФОРМАНЕКОВ

РАЗЛИЧНИК, ФОРМАНЕКОВ (Центауреа форманекии Хал.) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Астерацеае (Цомпоситае) (сложеноцветни растенија), познат само за клисурата на реката Вардар кај Демир Капија. Вл. М. РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ