РАЗЛИЧНИК, КОЗЈАЧКИ

РАЗЛИЧНИК, КОЗЈАЧКИ (Центауреа козјакенсис Мицевски) – локален ендемит во флората на Република Македонијаод фамилијата Астерацае (Цомпоситае) (сложеноцветни растенија), од околината на ПрилепКозјак, опишан од академик Кирил Мицевски. Вл. М. РАЗЛИЧНИК, МРАМОРЕН