РАЗЛИЧНИК, КАВАДАРЕЧКИ

РАЗЛИЧНИК, КАВАДАРЕЧКИ (Центауреа кавадаренсис Мицевски) – локален ендемит во флората на Република Македонијаод фамилијата Астерацае (Цомпоситае), (сложеноцветни растенија), од околината на Кавадарци, меѓу селата Мајдан и ’Ржаново, опишан од академик Кирил Мицевски. Вл. М.