РАДОВИЌ, Живорад

РАДОВИЌ, Живорад (с. Ѓурѓевац, Валево, 5. И 1907 – Белград, 14. Ⅹ 1979) – филозоф, универзитетски професор. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Бел-град (1932), каде што и докторирал (1940). На Филозофскиот факултет (Институт за филозофија) во Скопје работел од 1948 до 1951 г. Ги предавал предметите логика и историја на филозофијата. Објавил прв учебник по логика на македонски јазик (1952). БИБ.: Филозофија Анри Поенкареа и њен значај, 1941; Логика, 1952; и др. ЛИТ.: Филозофски факултет 1946–1976, Скопје, 1976, 76. В. Панз.