РАДИЧЕВСКИ, Науме

РАДИЧЕВСКИ, Науме (Мешеишта, Охридско, 18. Ⅴ 1953) – поет, критичар, есеист, книжевен историчар. Завршил Филолошки факултет. Професор е на Филолошкиот факултет во Скопје. БИБ.: Постоење и мотиви, поезија, 1975; Критички интерпретации на младата македонска литература, критики и есеи, 1983; Светол тажен век, поезија, 1984; Контрасти, поезија, 1992; Релации и континуитет, литературни студии, 1996; Метаморфоза, критики, 1999; Време без збор, студии, 2000; Преображение човеково, поезија, 2001 и др. ЛИТ.: Методи Манев, Меѓу сонот и јавето, Современост, 1–3, 2000. П. Гил.