ПТИЧКИ, ИНДИСКИ

ПТИЧКИ, ИНДИСКИ (Зѕгаенидае) – ноќни шарени пеперуги. Лесно се забележуваат по својата контрасна обоеност (црвено и црно). Боите се предупредувачки за предаторите (птиците), кои ги одбегнуваат пора-Индиска птичка ди нивниот (Зѕгаена филипендулае) непријатен вкус. Активни се преку ден. Во Македонија се среќаваат 29 таксони, од кои 9 се ендемични. Најпознати се видовите: Зѕгаена пурпуралис Брüн и Зѕгаена филипендулае Л. ЛИТ.: Франз Даниел, Дие Лепидоптерен фауна Југослањисцх Мазедониенс. Ⅱ Бомбицес ет Спхингес, Посебно издание. Мус. Мац. Сци. Нат., Скопје, 1964; Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991; Ц. М. Науманн, Г. М. Тарманн, Њ. Г. Тремењан, Тхе Њестерен Палеарцтиц Зѕгаенидае (Лепидоптера), Стенструп, 1999. В. Т. К. – М. Кр.