ПСОМОР

ПСОМОР (ЛУШТРИКА) (Периплоца граеца Л., фам. Асцлепиадацеае) – листопадна лијана (ползавец) со ареал во Јужна Европа и во Западна Азија. Листовите се спротивно поставени, издолжено елипсовидни, сјајнозелени, со цел раб. Цветовите се зеленикави до виолетови, во Ползавецот псомор (Периплоца граеца) соцветија, а плодот е долга чушка. Стасува во крајречни, влажни терени, а може да исползи по дрвјата и до 15 м. Ал. Анд.