ПСЕЛАФИДИ

ПСЕЛАФИДИ (Пселапхидае) – ситни тврдокрилни инсекти. Телото им е со должина 0,9-3,5 мм, со кратки крилја; живеат под шумска стеља, во мовови и под земја во заедница со мравки. Во Македонија се регистрирани повеќе видови од Пселафид (Еуплецтус) родовите Еуплецтус и Плецтопхлеус, од кои 7 се ендемични. ЛИТ.: Зора Караман, Ревизион дес Трибус Тѕцхини (Цол. Псел.) мит бесондерер берüцксицхтигунг дер Балканисцхен артен, Ацта, Мус. Мац. Сци. Нат., Скопје, 1955, Ⅲ 4(26): 105-144; Зора Караман, Üбер еиниге неуе унд интерессанте Пселапхиден вертретер дер Балканхалблинсел, Фрагмента балцаница, Мус. Мац. Сци. Нат., Скопје, 1969, Ⅶ 3(161): 9-20; Група автори, Цоунтрѕ Стадѕ фор биодиверситѕ оф тхе Републиц оф Мацедониа (фирст натионал репорт), Министрѕ оф енвиронмент анд пхѕсицал планнинг, Скопје 2003. В. Т. К. – М. Кр. Зборник на Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје