ПРОТУГЕРОВ, Алеко

ПРОТУГЕРОВ, Алеко (Струмица, 15. И 1928) – актер и режисер, еден од основачите на Струмичкиот и на Штипскиот театар. Повеќе пати бил и директор во овие две куќи. Автор е на монографијата „Народен театар Штип 19491994“. УЛОГ: Едип („Цар Едип“); Астров („Вујко Вања“); Хасан-ага („Хасанагиница“); Тартиф; Николетина Бурсаќ во истоимените дела и др. РЕЖИИ: „Бегалка“; „Покојник“; „Чорбаџи Теодос“; „Сомнително лице“; „Робот и агата“ и др. Р. Ст. Димче Протуѓер