ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРПСКО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА

ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРПСКО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА (19. Ⅷ 1879) – протокол на Меѓународната комисија составена од претставници на Германија, Австро-Унгарија, Франција, Велика Британија, Италија, Русија, Србија и Турција. Со Протоколот било определено границата да минува: од врвот Црн Врв (тримеѓе меѓу Србија, Бугарија и Турција), под Ристовац, вододелницата меѓу реките Морава и Пчиња. ЛИТ.: Македонија во билатералните и мултилатерални договори, Скопје, 2000. М. Мин. Алеко Протугеров