ПРОС ТИ НИКИ

„ПРОС ТИ НИКИ“ („Кон победата“) (Ташкент, СССР, ноември 1949 – 1956) – весник, орган на македонската и на грчката емиграција од Грција во Советскиот Сојуз, на грчки јазик и со една страница на македонски. Бил подготвуван од политичкото раководство на бегалците и растуран во сите центри каде што биле сместени. С. Мл.