ПРОЕВСКИ, Борис

ПРОЕВСКИ, Борис (с. Јанковец, Ресенско, 1. Ⅱ 1879 – Благоевград, 30. И 1961) – учител, револуционер, лекар, секретар на Ресенскиот ОРК на МРО. Завршил егзархиска гимназија во Солун, а медицина на Новорусискиот универзитет во Одеса. Учествувал во Илинденското востание во четата на С. Арсов и на С. Олчев. Како лекар бил доброволец во Балканските и во Првата светска војна. ЛИТ.: Х. Сил®нов, Освободителните борби на Македони®, И, Софиџ, 1983. Ал. Тр. Тоше Проески