ПРИСАЃАНЕЦ–

ПРИСАЃАНЕЦ– ТОДОРОВСКА, Загорка (Прилеп, 14. Ⅷ 1930) – поет, новинар, просветен работник, детски писател. Завршила Филозофски факултет (романска филологија и југословенска книжевност) во Скопје. Работела како професор во средни училишта и како новинар во РТВ Скопје. Нејзината поетска реч се одликува со непосредност на лирската интонација и чистота на грижовно стокмена стаменита експресија. Природонаучниот музеј на Македонија, СкопјеПриродно-математичкиот факултет во Скопје БИБ.: Преобразби, 1987; штокче на рокче, 1990; Протокот на животот, 1992; Светот на дланка, 1992; Нишан за Деспина, 2005 и Преображенија, избор од нејзината поезија на руски јазик, Москва, 1998. Г. Т. Ванчо Пркев -Сермен